Využite dotáciu na fotovoltiku z projektu Zelená domácnostiam!

Nezmeškajte túto príležitosť a zabezpečte si finančnú podporu na inštaláciu fotovoltických panelov.

Projekt Zelená domácnostiam slúži na podporu inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Naplánovaný je na roky 2023 až 2029, pričom na príspevky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur.

Výpočet výšky dotácie závisí od 3 faktorov:

LOKALITA INŠTALÁCIE
Obce v lokalitách so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú nárok na najvyššiu úroveň dotácie.
VEĽKOSŤ NAINŠTALOVANÉHO SYSTÉMU
Maximálna podpora je obmedzená na fotovoltické systémy do veľkosti 7 kW.
SPOTREBA ELEKTRINY ZA POSLEDNÝ KALENDÁRNY ROK
Na maximálnu možnú dotáciu musí byť Vaša spotreba viac ako 7000 kW.

1. Zistite, či ste oprávnený žiadateľ

 • Osoby oprávnené získať príspevok sú:

  • Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  • Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými vlastníkmi rodinného domu
  • Fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a majú právo rozhodovať o spoločnej veci na základe väčšiny svojho podielu
 • Nehnuteľnosť musí byť registrovaná v Katastri nehnuteľností SR ako

  • Rodinný dom
  • Rozostavaný rodinný dom
  • alebo iná budova, slúžiaca na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalé bydlisko

2. Zistite, aký príspevok môžete dostať

❗Keď nás budete kontaktovať, je dôležité, aby ste mali pripravený údaj o ročnej spotrebe elektriny.

Na základe toho vieme obratom potvrdiť, akú výšku dotácie môže získať. Pri nacenení systému je cena hlavným motivačným dôvodom, prečo si teraz inštalovať fotovoltickú elektráreň.

 • Dotácia vo výške do 1500€

  Ak je Vaša spotreba nižšia ako 3000 kW

  Dotácie na fotovoltaiku pre rodinné domy sú 500 €/kWp inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. Maximálny dotovaný výkon, na ktorý možno získať príspevok v prípade že je Vaša spotreba nižšia ako 3 000 kW, je obmedzený na 3 kWp.

 • Dotácia vo výške do 3500€

  Ak je Vaša spotreba vyššia ako 3000 kW

  V prípade, že sa preukáže spotreba elektriny vyššia ako 3000 kW/rok, Dotácia je navyšováná aj v závislosti od veľkosti spotreby. A to hodnotou 500 eur za každých 1 000 kW spotreby elektriny. 

  Uveďme príklad:
  Ak na strechu chcete namontovať 18 x 425 Wp panel (7,65 kWp) a Vaša spotreba v minulom roku bola:

  • 4 000 kW/rok = dotácia 2 000€
  • 5 000 kW/rok = dotácia 2 500€
  • 6 000 kW/rok = dotácia 3 000€
  • 7 000 kW/rok a viac = dotácia 3 500€

  Maximálna výška dotácie a to 3 500€ je podmienená spotrebou domácnosti viac ako 7 000 kW/rok a zároveň veľkosťou inštalovaného výkonu fotovoltického systému 7 kWp a viac.

 • Dotácia vo výške do 4025€

  Domácnosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO oblasť), alebo si od 30.10.2024 preukázateľne zabezpečili menej emisný spôsob vykurovania ako doteraz mali (vymenia si el. kotol za novší model, vymenia si plynový kotol za tepelné čerpadlo, odstránia si starý kotol na drevo, starý krb, alebo iné), budú pri poskytovaní podpory zvýhodnené o 15 % nad rámec základnej sadzby.

  S prirážkou 15 % k základnej sadzbe môže byť dotácia až 575 €/kWp, to navýši maximálnu možnú dotáciu pre domácnosť až na 4025€.

  ORKO - Rozdelenie podľa krajov

Príklady z praxe

 • Pán Novák býva v Bratislave v Čunove...

  Za minulý rok mala jeho domácnosť spotrebu 14 750 kWh elektriny. Rozhodol sa inštalovať 16 fotovoltických panelov, každý s výkonom 585 Wp, čo spolu dáva 9,36 kW.

  Pretože maximálna podpora je obmedzená na systémy do 7 kW, jeho dotácia bude 7 x 500 eur, čo predstavuje 3 500 eur. Takto môže výrazne ušetriť na nákladoch za inštaláciu systému.

 • Pani Kováčová býva vo Veľkej Ide pri Košiciach...

  ktorá je oblasťou s obmedzenou kvalitou ovzdušia (ORKO). Minulý rok mala jej domácnosť spotrebu 7 350 kWh elektriny. Rozhodla sa inštalovať 18 fotovoltických panelov, každý s výkonom 425 Wp, čo spolu dáva 7,65 kW.

  Vzhľadom na zníženú kvalitu ovzdušia bude jej dotácia 7 x 575 eur, čo predstavuje 4 025 eur. Takto môže využiť finančnú podporu a prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Určenie kvality ovzdušia v konkrétnych regiónich

Mestá a obce s vysokým rizikom pre zhoršenú kvalitu ovzdušia, označované ako ORKO, majú nárok na najvyššiu možnú úroveň dotácie (stupeň 3).

Obce v lokalitách so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú nárok na 575€ za kW inštalovaného DC výkonu fotovoltiky. (Počet panelov krát výkon panelu). Maximálne vie byť podporených 7 kW, takže maximálna výška dotácie je v takom prípade 4025€. V ostatných oblastiach je dotácia 500€ na kW.

Kompletný zoznam miest zobrazíte kliknutím na daný kraj.

Dotácia okamžite odrátaná z celkovej ceny systému!

✅ Veľká výhoda pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre fotovoltiku od Antiku, je, že výšku žiadanej dotácie nemusia platiť.

Táto suma je rovno odrátaná z celkovej ceny systému, čo znamená okamžité úspory pre vás.

Popis projektu Zelená domácnostiam

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov.

Podporené budú zariadenia, ktoré sú nainštalované po 30.10.2023. Registrácia žiadostí o poukážky je otvorená, inovovaný informačný systém na podávanie žiadostí, ktorý zohľadňuje aktuálne podmienky podpory, bol  sprístupnený 29.4.2024

Projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko súčasťou v opatrenia 2.2.3 zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a s tým súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Čo je potrebné pred podaním žiadosti zohľadniť?

Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby
Dom nesmie byť súčasťou obchodného majetku žiadneho podnikateľského subjektu
Inštaláciu môže vykonať len oprávnený zhotoviteľ s platnou zmluvou so SIEA (ANTIK spĺňa)
Zariadenie musí byť súčasťou zoznamu oprávnených zariadení (ANTIK spĺňa)

Vyplňte nezáväzný kontaktný formulár

Poradíme Vám a vypracujeme ponuku na mieru+ pridáme darček navyše!