Inteligentná správa vášho fotovoltaického systému

Aplikácia Solarman je navrhnutá na efektívne monitorovanie a riadenie vášho solárneho systému. Umožňuje vám v reálnom čase sledovať výkon vašich solárnych systémov, vrátane produkcie energie, spotreby a účinnosti systému. Solarman tiež poskytuje podrobné analýzy a správy, ktoré vám pomôžu optimalizovať využitie slnečnej energie.

 • Modulová analýza

  Podrobná analýza a efektívna správa výkonu každého solárneho modulu.

  - Presná lokalizácia a identifikácia modulov
  - Zobrazenie rozloženia modulov
  - Rýchla diagnostika a riešenie problémov

 • Monitoring výkonu

  Kompletné monitorovanie výroby, spotreby a predaja energie v reálnom čase.

  - Aktualizované informácie o výkone
  - Detailná analýza efektívnosti systému
  - Intuitívne správy a prehľad pre lepšie rozhodovanie

 • Štatistický prehľad

  Rozšírené štatistické údaje pre hlbší vhľad do výkonu solárnych systémov.

  - Dlhodobé sledovanie výkonových trendov
  - Možnosť porovnávania historických a aktuálnych údajov

Jedna aplikácia, viacero zaridení

Aplikácia Solarman je navrhnutá tak, aby poskytovala pohodlný prístup k funkcionalitám solárneho monitorovania na rôznych zariadeniach.

Pre tých, ktorí uprednostňujú prácu na stolnom počítači alebo laptope, Solarman poskytuje webové rozhranie prístupné prostredníctvom bežných webových prehliadačov. Toto desktopové rozhranie ponúka rozšírené analytické nástroje a detailnejšie reporty, ktoré sú ideálne pre hĺbkovú analýzu a dlhodobé plánovanie.

Kompatibiltia s aplikáciou ANTIK Smarthome

Naše solárne riešenia sú navrhnuté tak, aby sa ľahko integrovali do vašej smart domácnosti prostredníctvom aplikácie ANTIK Smarthome. S touto integráciou môžete získať komplexný prehľad o spotrebe energie, vytvárať automatizácie a ovládať svoje smart zariadenia na diaľku, čo vám prináša väčší komfort a efektívnosť vašej domácnosti.

 • Optimalizácia výkonu solárneho systému v súlade s energetickými potrebami domácnosti
 • Riadenie domácnosti prostredníctvom automatizácií
 • Detailná analýza dát a správa
 • Prepojenie s inými smart zariadeniami