Kto má nárok na udelenie dotácie?

Dotácia vo výške 1500 € - 500 €/kWp – pre domácnosti so spotrebou do 3 000 kWh/rok, s maximálnou výškou podpory 1 500 €

Dotácia vo výške 3500 € - 500 €/kWp – pre domácnosti, ktoré spotrebujú viac ako 3 000 kWh/rok. Najvyššia suma podpory je 3 500 € (maximálny podporovaný výkon do 7 kWp pri ročnej spotrebe nad 7 MWh)

Dotácia vo výške  4025€ - Dotácia so zvýšením +15 % – 575 €/kWp – maximálna výška podpory je 4025 €. Dotácia so zvýšením sa vzťahuje na súčasnú inštaláciu bezemisného zariadenia alebo na domácnosti, ktoré sa vzdajú existujúceho zdroja vykurovania na pevné palivo (ORKO).

Na základe čoho sa určuje suma poskytnutej dotácie?

Závisí to od aktuálnej kvality ovzdušia v danom regióne

Dotácie pre projekty môžu byť ovplyvnené kvalitou ovzdušia v regióne. Čím horšia je kvalita ovzdušia, tým vyššie môžu byť poskytnuté dotácie. Preto mestá a obce s vysokým rizikom pre zhoršenú kvalitu ovzdušia, označované ako ORKO, majú nárok na najvyššiu možnú úroveň dotácií.

Košický kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Košický kraj) - označenie stupeň rizika .PDF

Prešovský kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Prešovský kraj) - označenie stupeň rizika .PDF

Banskobystrický kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Banskobystrický kraj) - označenie stupeň rizika .PDF

Žilinský kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Žilinský kraj ) - označenie stupeň rizika .PDF

Trenčiansky kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Trenčiansky kraj) - označenie stupeň rizika .PDF

Nitriansky kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Nitriansky kraj) - označenie stupeň rizika .PDF

Trnavský kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Trnavský kraj) - označenie stupeň rizika .PDF

Bratislavský kraj

Zoznam obcí určený metódou integrovaného posúdenia 

Oblasti s horšou kvalitou ovzdušia, označené ako ORKO a identifikované červenou farbou, majú nárok na špecifické dotácie vo výške 4025 EUR.

Zoznam miest a obcí (Bratislavský kraj) - označenie stupeň rizika .PDF