V spolupráci s obcou sa nám podarilo inštalovať na obecný úrad fotovoltické panely, ktoré budú zabezpečovať a ukladať energiu určenú na verejné osvetlenie. Sme vo finálnej fáze, veríme, že aj týmto ekologickým krokom prispejeme k šetreniu obecných financií a planéty.
Written by Antik SmartHome

More stories

Najnovšie trendy a vývoj v oblasti solárnych technológií

S rýchlo sa meniacim svetom a neustálym pokrokom v technológii, solárna energia prechádza neustálou evolúciou, prinášajúc nové a vzrušujúce inováci...