Modelová situácia: Ušetril zákazník po roku s fotovoltikou?

Pán Novák z Veľkej Idy pri Košiciach sa rozhodol znížiť svoje náklady na elektrinu a prispieť k ekologickejšej budúcnosti...

V dnešnej dobe sú neustále rastúce náklady na energiu a dôraz na ochranu životného prostredia hlavnými dôvodmi, prečo sa mnohé domácnosti rozhodujú pre fotovoltické systémy.

 • 1. Rozhodnutie o inštalácii

  Pán Novák z Veľkej Idy pri Košiciach hľadal spôsob, ako znížiť svoje ročné náklady na elektrinu, ktoré dosahovali približne 1 280 € pri spotrebe okolo 8-9 MWh. Rozhodol sa využiť výhody slnečnej energie a kontaktoval nás, aby sme mu navrhli riešenie.

 • 2. Výber a inštalácia systému

  Na základe požiadaviek pána Nováka sme navrhli hybridný systém ANTIK DOMÁCNOSŤ STRED s výkonom 7.65 kWp. Systém zahŕňa 10kW trojfázový hybridný menič a 18 full black panelov s výkonom 425 Wp. Celková cena systému, vrátane montáže a po odpočítaní dotácie, bola 4 607 € (bez dotácie: 8 632 €).

 • 3. Prvé skúsenosti a výsledky

  Po roku používania fotovoltického systému pán Novák zistil, že jeho systém vyprodukoval celkovo 8.38 MWh energie. Táto výroba sa rozdelila nasledovne:

  • 3.98 MWh bola ihneď spotrebovaná domácnosťou.
  • 4.40 MWh sa poslalo do siete do Virtuálnej batérie
  • 4.18 MWh sa čerpalo z Virtuálnej batérie a zvyšok ostal nevyužitý (prebytky)
 • 4. Využitie prebytkov energie

  Prebytky sa využívali na ohrev vody, ohrev bazénu, solárnu klimatizáciu a nabíjanie elektromobilov, alebo sa posielali do virtuálnej batérie na neskoršie využitie. Týmto spôsobom bola maximálne využitá všetka vyrobená energia, čo prispelo k ďalším úsporám.

 • 5. Návratnosť investície

  Návratnosť systému bola pre pána Nováka veľmi priaznivá vďaka štátnej dotácii vo výške 4 025 €. Aktuálne čísla návratnosti jeho investície sú:

  • 5.5 roka v prípade nerastúcich cien energií.
  • 4 roky v prípade rastúcich cien energií.

  Ročne tak pán Novák ušetrí minimálne 980 € na elektrických účtoch.

 • 6. Výhody pre budúcnosť

  Investícia do fotovoltického systému nie je len o okamžitých úsporách. Pre pána Nováka znamená aj dlhodobú energetickú sebestačnosť a ochranu pred rastúcimi cenami energií. Okrem toho prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie. Pán Novák je teraz menej závislý od externých dodávateľov energie a má väčšiu kontrolu nad svojimi nákladmi na elektrinu.

Výpočet výšky dotácie závisí od 3 faktorov:

LOKALITA INŠTALÁCIE
Obce v lokalitách so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú nárok na najvyššiu úroveň dotácie.
VEĽKOSŤ NAINŠTALOVANÉHO SYSTÉMU
Maximálna podpora je obmedzená na fotovoltické systémy do veľkosti 7 kW.
SPOTREBA ELEKTRINY ZA POSLEDNÝ KALENDÁRNY ROK
Na maximálnu možnú dotáciu musí byť Vaša spotreba viac ako 7000 kW.

Vyplňte nezáväzný kontaktný formulár

Poradíme Vám a vypracujeme ponuku na mieru+ pridáme darček navyše!